OVER ONS

Stichting Integral school is een voortvloeisel uit Stichting Life and Peace International, welke vele jaren de Afrikaanse immigrantengemeenschappen in Nederland heeft gediend. Stichting life and peace is in 1998 opgericht als een religieuze organisatie om tegemoet te komen aan de behoefte om de culturele verschillen en integratie van de Afrikaanse gemeenschap en kerken in Nederland te overbruggen.

Gedurende vele jaren hebben wij in Nederland seminars en conferenties gehouden over opvoeding van kinderen, gemeenschapsontwikkeling, leiderschapsbevordering, inclusief trainingen van kerkleiders. Dit werd gedaan om te voldoen aan de behoeften van mensen die vanwege tijdgebrek, financiële problemen en andere redenen niet fulltime bijbelscholen konden bezoeken.

In 2008 kwam onze directeur met een visie om de uitdagingen van armoede en leiderschap in Afrika aan te pakken door een nieuwe generatie met een nieuwe mindset op te voeden. Dit werd goedgekeurd door het bestuur en dit project begon in 2012. Inmiddels is de eerste school gebouwd, zitten wij in het derde schooljaar en genieten er 72 kinderen van het onderwijs dat wij bieden. Ons doel is om een ander soort onderwijs voor kinderen te bieden, inclusief kinderen uit minder bevoorrechte gezinnen. Hierdoor kunnen zij de transformationele leiders van hun eigen generatie te zijn. Een leider die leidt voor iedereen.

In de loop van de tijd zagen we het grote potentieel en de noodzaak van deze visie en toen besloot het bestuur in 2017 om een aparte stichting (Stichting Steun kinderen en de armoedebestrijding ) op te richten die zich vooral zal richten op de problematiek van onderwijs en armoedebestrijding zonder enige religieuze invloed.

In 2018 kwamen we erachter dat armoede niet de juiste naam is, omdat dit een label voor de kinderen zal zijn. Daarom besloot het bestuur de naam in 2019 te veranderen in Stichting Integral School, waarbij karaktertraining wordt integreerd met academische excellentie.

Onze wens is om vrienden, families, individuen en organisaties te mobiliseren die onze visie delen om met ons samen te werken bij de uitvoering van de visie.

ONZE DOELSTELLINGEN

 • het geven van trainingen aan leerkrachten die hen uitrust om de unieke individuele
  talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen.. 
 • het organiseren van pedagogische trainingen voor ouders en
  opvoedingsondersteuning van ouders. 
 • het samenbrengen van leerkrachten en ouders om de leerontwikkeling van het kind
  te optimaliseren door wederzijdse samenwerking en uitwisseling. 
 • het uitbannen van analfabetisme. 
 • armoedebestrijding.
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
  • het genereren van financiële middelen om kinderen de mogelijkheid van onderwijs
   te bieden. 
  • het organiseren van overige activiteiten in relatie tot onderwijs van kinderen in Nederland en Afrika.
  • trainingen voor kansarmen om hun mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling uit te breiden.
 • het organiseren van verschillende activiteiten in verband met de persoonlijk
  ontwikkeling van kansarme individuen en gezinnen.
 • het opleiden van kansarme individuen en families om hun eigen bedrijf te starten. 
 • het genereren van financiële middelen voor kansarme individuen en families voor
  activiteiten die hun situaties verbeteren. 
 • het ondersteunen van kinderen en armen in Nederland en in Afrika.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel. 

Vermogen: Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
Het stichtingskapitaal
Subsidies en donaties
Erfstellingen, legaten en schenkingen. Eventuele andere verkrijgingen en baten. 

BESTUUR

Voorzitter
Wemer – Gaander, Lydia Gerda
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Secretaris
Amonoo-Neizer, Letitia
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Penningmeester
Ngotho, Philip Karanja Kenneth

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

BELONINGSBELEID BESTUUR

Het bestuur van Stichting The Integral school  verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Director: Dhr. Moses Alagbe
Moses Alagbe, een Afrikaanse zendeling in Europa werkt in Amsterdam met Afrikaanse immigranten.
Moses Alagbe behaalde in 1983 zijn eerste Diploma in Landbouw in India. Van 1985 tot 1990 was hij onderwijzer op een middelbare school in Lagos, Nigeria.
Daarna kwam hij naar Amsterdam voor een theologische studie en behaalde in 1998 een Master in zending aan het ‘’Tyndale Theological Seminary Badhoevedorp’’. Hij initieerde de stichting Life & Peace int. en traint  Afrikaanse kerkleiders in Amsterdam.
Tussen 2004 en 2008 behaalde hij zijn doctoraal in transformationeel leiderschap voor mondiale steden in “Bakke Graduate University Seattle”in de USA.
Dhr. Alagbe is getrouwd met Annet, een voormalig hoofdinspecteur van de Amsterdamse Politie afdeling moord-en zedenzaken. Ze zijn de trotse ouders van 2 tieners, Joshua en Yentl