Over ons


Nigeria is gezegend met hulpbronnen als vruchtbare grond, delfstoffen, een prachtig cultureel erfgoed, getalenteerde mensen en heel veel zon!

Slecht management en corrupt leiderschap zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van armoede, onzekerheid en een enorme brain drain in Nigeria. Ondanks alle hulpbronnen in het land is de meerderheid van de bevolking arm en geniet een klein percentage van enorme rijkdom. Helaas is dit in het systeem verweven geraakt. Het belangrijkste doel van degenen die het geluk hebben een leidende positie of invloedssfeer te hebben, is persoonlijke verrijking en het bevoordelen van de familyclan.

De jongeren die in dit systeem opgroeien, zijn besmet met dezelfde mentaliteit. Volgens Mandela is onderwijs het krachtigste wapen dat gebruikt kan worden om elk land te veranderen. Daarom streven we naar een alternatieve vorm van onderwijs en leiderschap op basis van waarden die leiden tot goed beheer van de hulpbronnen het milieu en de gemeenschap. Dit noemen we goed rentmeesterschap.


Over de oprichters


Moses en Annet Alagbe zijn de oprichters van de Integral School. Hun medeleven met de situatie in Ilogbo Eremi (het geboortedorp van Moses) resulteerde in de bouw van een basisschool. In 2012 is het Integrale Schoolproject opgericht. In 2017 is de begane grond van het schoolgebouw opgeleverd en zijn de eerste lessen gestart. In 2022 is de bovenste verdieping vrijwel afgebouwd, zodat nog meer kinderen uit de omgeving zich kunnen inschrijven

Moses Alagbe werd geboren in Ilogbo, Nigeria in 1958. Hij behaalde zijn landbouwdiploma in India, doceerde 5 jaar op de middelbare school in Nigeria, studeerde theologie in Nederland en deed zijn doctoraat in Transformational Leadership in Seattle, VS. Nu is hij predikant, ambassadeur voor TEAR, Eigen Kracht coordinator en John Maxwell gecertificeerde trainer. Tijdens zijn 25 jaar als predikant in Amsterdam deed hij ervaring op in het dienen van de gemeenschap en het bouwen van bruggen tussen immigrantengemeenschappen en Nederlandse instellingen.

In 1994 trouwde Moses met zijn Nederlandse vrouw Annet die chef Jeugd-en Zedenpolitie was in Amsterdam. Daarna werd zij logistiek manager voor Artsen zonder Grenzen in Zuid-Amerika. Nu is zij directeur van Bureau Speelberg, met 30 jaar ervaring in het trainen en coachen van leiders, managers en docenten. Samen werken ze met het toegewijde team van bestuursleden van Integral School, om de visie om een nieuwe generatie met een nieuwe mentaliteit te realiseren welke generatie zal uitgroeien tot transformationele leiders in Nigeria.


Bestuur


Voorzitter
Wemer - Gaander, Lydia Gerda

Secretaris
Amonoo-Neizer, Letitia

Penningmeester
Ngotho, Philip Karanja Kenneth

Alle bestuurders zijn gezamelijk bevoegd met de andere bestuurders.

BELONINGSBELEID BESTUUR
Het bestuur van Stichting The Integral school verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Bedankt voor je ondersteuning