Sponsor de educatie van een kind  Nadat u het formulier heeft ingevuld ontvangt u van ons een bevestiging met wat extra details. Daarna kunt u het sponsorplan beginnen door iedere maand het bedrag van 12 Euro over te maken naar onze bankrekening.

  Hoe werkt sponsoren?


  Door ernstige economische problemen en hoge inflatie in Nigeria zijn de kosten van boeken en ander studiemateriaal gestegen. Bij Integrale School is nu een maandelijks schoolgeld equivalent van (€ 18) nodig om schoolbenodigdheden te leveren, de leraren te betalen en de school draaiende te houden. Dit is een bedrag dat veel gezinnen niet kunnen betalen. Daarom vragen wij sponsors om € 15,- bij te dragen en de kansarme gezinnen om maandelijks de resterende € 3,- bij te dragen. We willen niet dat sponsors het volledige schoolgeld betalen van het kind dat zij sponsoren, omdat het belangrijk is dat ouders ook een gevoel van eigenaarschap hebben ten aanzien van de opvoeding van hun kind.

  Wat gebeurt er nadat ik begonnen ben met sponsoren?


  • Sponsors krijgen een foto van het kind met de naam en een profiel. Elk jaar sturen we sponsors een nieuwe foto en een update over hoe het met het kind gaat en de schoolvorderingen.

  • Sponsors kunnen ook twee keer per jaar een foto naar het kind sturen.

  • We geven sponsors de kans om het kind twee keer per jaar een brief te sturen: één keer op zijn of haar verjaardag en één keer op elk moment dat de sponsor zou willen (bijv. Kerstmis, voor de zomervakantie etc.).

  • De kinderen kunnen een reactie schrijven op de brief van hun sponsor, wat goed is voor hun schrijfvaardigheid en internationale oriëntatie.

  • Sponsors die het kind of de school willen bezoeken, zijn van harte welkom. Neem contact op met onze organisatie voor meer informatie.

  *Alle boven´staande zaken zijn optioneel.
  *Briefwisseling tussen kinderen en sponsors verloopt via onze organisatie om de privacy van de sponsors te garanderen.

  Een keer per jaar informeren we u via onze nieuwsbrief over alle voortgang in en om de school!


  Begin met het sponsoren van een kind

  Uitleg over het Nigeriaanse basisonderwijs

  Nigeria heeft twee soorten basisscholen: openbare- en particuliere scholen. Hieronder geven we u een korte samenvatting van het systeem.

  Bedankt voor je ondersteuning