ONZE SCHOOL

Wat maakt onze school uniek?


We genereren een nieuwe generatie met een nieuwe mentaliteit.

Academische en morele integratie

Naast vakken als engels, wiskunde en natuurwetenschappen, leren we ook “The 7 habits of Effective People, Leader in Me”, ontwikkeld door Stephen en Sean Covey voor basisscholen. We richten ons ook op milieubewustzijn, integriteit en rentmeesterschap. We oefenen dit in alles wat we op onze school doen.


Middenklasse en arme kinderen gaan samen naar schoolr

Op de Integral School betalen gezinnen met een middeninkomen voor hun kinderen om kwalitatief goed onderwijs te krijgen, terwijl sponsors bijdragen aan het onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen. Zo leren we kinderen dat het niet uitmaakt hoeveel je ouders verdienen; iedereen heeft de mogelijkheden om iets in het leven te bereiken


We leiden onze docenten speciaal op

We garanderen gekwalificeerde en gelijkgestemde docenten te selecteren. Twee keer per jaar worden de leraren getraind hoe ze de leerlingen de waarden van de Integral School kunnen bijbrengen. Het is niet gemakkelijk, omdat culturele manieren en perspectieven diep geworteld zijn. We merken echter al grote veranderingen op. Ouders en leerlingen zien dat we kinderen anders behandelen, we gebruiken NOOIT fysieke straffen, stimuleren rentmeesterschap en stimuleren leerlingen om hun unieke potentieel te ontplooien


We trainen ouders

Wij zijn van mening dat een gezond huishouden de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen om te willen leren, stimuleert. In Nigeria is het echter niet gebruikelijk dat kinderen thuis vragen mogen stellen of kritisch kunnen zijn. Dit zijn juist belangrijke ingrediënten voor leiderschap vinden wij. Daarom faciliteren we oudertrainingen in geweldloze communicatie en de 7 gewoonten van effectieve mensen.


Bedankt voor je ondersteuning.