BELEIDSPLAN

1. Introductie
2. Beloningsbeleid
3. Doelen en strategieën

4. Financiëring en fondsenwerving
5. Informatie en communicatie
6. Mogelijkheden en uitdagingen
7. Conclusie

1. INTRODUCTIE

Basisschoolonderwijs is een belangrijke basis van iemands leven en speelt een belangrijke rol bij het volwassen en onafhankelijk worden en het onwikkelen van gewoonten en waarden. Wat er in deze periode van leven gebeurt, zal de rest van iemands leven aanzienlijk beïnvloeden.

Een leerling op de basisschool besteedt minstens 15.000 uur met leraren tijdens deze ontwikkelingsperiode. Elk kind is uniek. Elk kind heeft vaardigheden en talenten. Ons doel is dan ook ervoor te zorgen dat elk kind zijn unieke vaardigheden en talenten maximaal ontwikkelt.

Waarom is de stichting opgericht?

  • Het geven van trainingen aan leerkrachten die hen uitrust om de unieke individuele talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen.
  • Het organiseren van pedagogische trainingen voor ouders en opvoedingsondersteuning van ouders.
  • Het samenbrengen van leerkrachten en ouders om de leerontwikkeling van het kind te optimaliseren door wederzijdse samenwerking en uitwisseling.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het genereren van financiële middelen om kinderen de mogelijkheid van onderwijs te bieden.
  • Het organiseren van overige activiteiten in relatie tot onderwijs van kinderen in Nederland en Afrika.
  • De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

In dit document ontdekt u ons beleid en ons strategisch plan voor het jaar 209 tot 2022.

 Onze visie

Een nieuwe generatie getransformeerde leiders

Onze missie

Een nieuwe generatie academisch en moreel uitstekende studenten verzorgen die zijn uitgerust voor leiderschap en rentmeesterschap in hun persoonlijke leven en hun gemeenschap

Onze waarden
Integriteit: we doen het juiste als niemand toekijkt.
Excellentie: we geven het beste in alles wat we doen. Geen gemiddeld, geen excuus.
Toewijding: we doen wat we van plan waren te doen, wat er ook gebeurt. We staan ​​geen enkel excuus toe.
Professionaliteit: we streven naar perfectie in alles wat we doen. Oefening baart kunst
Samenwerken: samen bereikt iedereen meer. We werken samen voor iedereen.
Transparantie: in alles wat we doen, zijn we oprecht, eerlijk en open.
Verantwoording: we nemen onze verantwoordelijkheid.

2. BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vakantiegeld.

3. DOELSTELLINGEN EN STRATEGIEËN

In de periode van 2019 tot 2022 is ons doel het eerste basisschoolgebouw in Nigeria te voltooien en ondersteuning te mobiliseren voor kinderen die vanwege de situatie in hun gezin geen onderwijs kunnen volgen. Onze strategieën zijn om media zoals Facebook, website, maandelijkse nieuwsbrief enz. te gebruiken om de activiteiten van de stichting bekend te maken en om ondersteuning voor deze activiteiten te mobiliseren. Op deze manier zullen we ook scholen, ouders en leerkrachten werven voor een gepland seminar dat het kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen zal verbeteren.

4. FINANCIËN EN FUNDRAISING

Onze projecten worden gefinancierd door donaties van particulieren en organisaties. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om financieringsorganisaties de komende jaren met ons te laten samenwerken.

5. INFORMATIE EN COMMUNICATIE

In deze periode zullen we een jaarlijks schriftelijk rapport met foto’s van al onze activiteiten en eenmaal per jaar nieuwsbrief aan al onze partners geven.
Het bestuur komt eenmaal per jaar bijeen om de programma’s te plannen en te evalueren.
De groep vrijwilligers die het dagelijks bestuur vormt, komt maandelijks bijeen om onze projecten te plannen en uit te voeren.

6. KANSEN EN UITDAGINGEN

Er zijn miljoenen kinderen in Afrika die geen toegang hebben tot onderwijs van kwaliteit. Er is een geweldige kans om het leven van sommige van deze kinderen te verbeteren.
De uitdagingen die we voor ogen hebben, zijn financiën en vrijwilligers. We waren van plan deze financiële uitdagingen aan te gaan door alleen projecten aan te gaan waarvoor we voldoende fondsen en vrijwilligers hebben.

7. CONCLUSIE

Tegen 2022 hopen we de bouw van de eerste school te hebben voltooid, volledig uitgerust met educatieve accessoires die het onderwijs voor de kinderen zullen verbeteren.