WELKOM : Stichting Integral School.

 The Integral School is een stichting die onderwijs en persoonlijke ontwikkeling aanbiedt voor kansarmen in Afrika. We trainen een nieuwe generatie met een nieuwe mindset. Naast vakken als Engels, wiskunde en wetenschappen staan ​​de 7 gewoonten van effectieve mensen (Leader in Me) die Stephen Covey voor basisscholen heeft ontwikkeld centraal. We zullen ons richten op milieubewustzijn, integriteit en rentmeesterschap. We zullen dit in alles oefenen wat we doen op alle integrale scholen. Daarnaast zijn wij ook intensief betrokken bij de ouders van onze leerlingen, die wij trainingen geven op het gebied van opvoeding en persoonlijke ontwikkeling.

Alle kinderen studeren samen

Kinderen uit zowel de middenklasse als arme gezinnen gaan samen naar school. Op integrale scholen betalen gezinnen met een gemiddeld inkomen voor hun kinderen om kwaliteitsvol onderwijs te krijgen, terwijl sponsors bijdragen aan de opvoeding van kinderen uit arme gezinnen. Op deze manier leren we kinderen dat het niet uitmaakt hoeveel je ouders verdienen; iedereen heeft de capaciteiten om iets in het leven te bereiken. Deze regeling maakt de school ook zelfvoorzienend in haar financiële behoeften.

Regelmatige training van leerkrachten en ouders

We zullen ons best doen om goed gekwalificeerde en gelijkgestemde leraren te selecteren. Twee keer per jaar zullen we leraren trainen in het modelleren en onderwijzen van de leerlingen de waarden en de 7 gewoonten van Integrale School.

Bedankt voor je vriendelijkheid, lieve partners.